อุปกรณ์ CCTV

cctv-web-world-wideอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบโทรทัศน์วงจรปิด

 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV Camera)
 2. เลนส์ (CCTV Lenses)
 3. เครื่องเลือก / สลับภาพ (Video Switcher) และเครื่องผสม / รวมภาพ (Multiple Screen Displays)
 4. จอภาพ (Video Monitor)
 5. เครื่องบันทึกภาพ (Video Recorder)
 6. อุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Related Accessories for more efficiency CCTV System)
 7. ระบบการควบคุม (Control System)
 8. อุปกรณ์อื่น ๆ ที่นำเข้ามาใช้เกี่ยวข้องกับระบบโทรทัศน์วงจรปิด

ประโยชน์ และการใช้งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด

 1. การรักษาความปลอดภัย ของบุคคล และสถานที่
 2. การตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ หรือการทำงานของพนักงาน
 3. ใช้งานร่วมกับระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ เช่น ตรวจสอบจำนวนคนเพื่อการเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
 4. ใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการจราจร เช่น ตรวจสอบปริมาณรถยนต์ เป็นต้น

%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87cctv


บริษัท เออีซี อินเตอร์เทรด(ประเทศไทย) จำกัดเริ่มดำเนินการก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการนำเข้าและจัดจำหน่ายฮีตเตอร์ (Heater) เครื่องมือวัดและเครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติทางด้านอุตสาหกรรม อาทิเช่น เครื่องมือวัดและควบคุมอุณภูมิ เซนเซอร์ตรวจจับแบบต่างๆ, ฮีตเตอร์แท่ง (Cartridge Heater), ฮีตเตอร์ท่อกลม/ครีบ, ฮีตเตอร์ต้มน้ำ, ฮีตเตอร์บอบบิ้น, ฮีตเตอร์อินฟราเรด, ฮีตเตอร์รัดท่อ, ฮีตเตอร์แผ่น, ฮีตเตอร์เส้น และหัววัดอุณหภูมิคุณภาพสูง และอุปกรณ์อื่นๆ อีกมากมายที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีทีมงานวิศวกรให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้งานทั้งก่อนและหลังการขาย มีสินค้าในสต็อกพร้อมส่งถึงท่านด้วยความเร็ว ยึดหลักการบริการที่รวดเร็ว ราคาประทับใจ ครอบคลุมทุกงานอุตสาหกรรม

No comments.

Leave a Reply

%d bloggers like this: